top of page

மலேசிய ஶ்ரீ அகத்தியர் ஞான பீடம்

சித்தர் ரிஷி  குருக்குலம்

SRI AGASTIAR NYANA SAKTHI PEEDAM MALAYSIA

SIDDHAR RISHI GURUKULAM

 

ஶ்ரீ அகத்தியர் ஞானபீட ஆன்மீக சங்கம் மலேசியாவில் அகத்தியர் ஞான பீடம் எனும் நாமத்தைப் பெற்றமைக்கு ஆத்ம ஞான அருட்செல்வர் அப்னா நாகப்பன்(பின்னாளில் குரு ஶ்ரீ வாலை மாமகரிஷி எனும் பெயர் சூட்டப்பட்டவர்) குரு அகத்திய மாமகரிஷியின் நல்லாசியுடன் ஞான பீடத்தை 30 மார்ச் 2005 இல் தோற்றுவித்தார்.

Persatuan Kerohanian Sri Agastiar Nyana Sakthi Peedam Malaysia or also known as Sri Agastiar Nyana Sakthi Peedam Malaysia was found by Arulchelvar Apna Naagappan (Later pronounced as Guru Sri Vallai Maharishi) on 30th March 2005 with the blessing of Guru Agastiyar Maha Rishi. 

symbol.jpg
Sri Agastiar Nyana Sakthi Peedam Logo

ஶ்ரீ அகத்தியர் ஞான பீடத்தில் தோற்றமானது மானுட பிறவி எடுத்துள்ள மனிதனுக்குச் சேவை அடிப்படையின் மனிதன் மனிதனாக தன்னை உள்ளுணர்ந்து நற்பண்புகளைக் கடைப்பிடித்து மதிக்கத்தக்க மனிதனாக பரோபகார உருமாற்றம் பெற்று மகான் என்ற உன்னத நிலையைத் தன்னகத்தே கொண்டு இறுதியில் ஆத்மா பிறப்பின் பயனான பரமாத்மா எனும் பேற்றினை பரிபூரணம் அடையச் செய்தலை சாமன்யறும் அடைய நல்வழிமுறைவகுத்து தருகின்றது.

Sri Agastiar Nyaana Peedam was established to ensure Human to be living with high good values (Human with humanity), then transform Human to Eternal human (Mahan) and finally as Eternal Soul (Paramathma).

 

 

ஶ்ரீ அகத்தியர் ஞான பீடம் சித்தர்கள் போற்றிய கோட்பாடுகளையும் நெறிமுறைகளையும் குறிப்பாக ஶ்ரீ அகத்தியர் மாமகிரிஷி முன்நிறுத்திய மெய்ஞான போதனைகளைப் பின்பற்றிய எண்ணற்ற ஆத்மாக்கள் பரமாத்மா எனும் பேற்றினை அடையச்செய்துள்ளது.ஆதலால் ஶ்ரீ அகத்தியர் ஞான பீடத்தின் குரு நாதர் ஶ்ரீ வாலை மாமகரிஷி குருகுலத்தை நிறுவி யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்பதனை மெய்பிக்க வேண்டி சித்தர் முனிவர் மற்றும் ரிஷிகளின் வழித்தோன்றளுக்குத் தன்கரம் நீட்டி பீடத்தின் தலையாய கோட்பாட்டினை உணர்த்த சித்தர் நெறி முறைகளைக் கற்றுத்தருகிறார் கண்முன் நிறுத்தி.

Sri Agastiar Nyana Sakthi Peedam has led countless souls who have followed the principles and ethics espoused by the Siddhas, especially the true teachings of Sri Agastiar Ma Maharishi, to attain the state of Paramatma. Therefore, Guru of Sri Agastiar Nyana Sakthi Peedam, Sri Valai Ma Maharishi established the Gurukulam to continue the siddha’s teaching to extended Siddha Rishi descendants.

சித்தர் ரிஷி குருக்குலம்-குருவருள்நெறி

SIDDHAR RISHI GURUKULAM - GURUVARULNERI


மலேசிய ஶ்ரீ அகத்தியர் ஞான பீடம் முருகப்பெருமான்,அகத்தியர்,வள்ளலார் குருசீடர் பாரம்பரியத்தை நிலைநிறுத்தி குரு ஶ்ரீ வாலை மாமகரிஷி தன்னை அற்பணித்துக்கொண்டு பாங்கான வழிமுறைகளைப் போதிக்க முனைந்துள்ளார் என்றால் அது மிகையாகாது.

Guru Sri Vallai Ma Maharishi has dedicated himself to upholding the teaching of Siddha Rishi Gurukulam which was initiated by Lord Muruga and traditionally practiced from Sri Agastiyar till Sri Vallalar.   

 

ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய முயற்சியின் வாயிலாகவும் எண்ணம்போல் ஆன்மீக வளர்ச்சியை முன்னெடுப்பாராயின் பலநிலைப்படிகளைக் கடந்து உறித்த அடைவு நிலையைக் கடக்க முடியும்.ஆக ஆன்மீக வளர்ச்சியில் படிநிலையானது, ஒவ்வொருவரின் தகுதி அடிப்படையில் உறுதிப்படுத்தும் தவிர பணவசதி கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளமாட்டாது.மேலும் ஆன்மீக மேம்பாட்டை முன் வைத்துள்ளவர்கள் குறிப்பிட்ட கால அளவில் அடைந்துவிட முடியும் என்று குறிப்பிட்டு கூற இயலாது. மாறாக ஒருவரின் வளர்ச்சியானது அவர்தம் முயற்சியின் அடிப்படையில் நிகழும் என்பதை சான்று. எனவேதான் மலேசிய ஶ்ரீ அகத்தியர் ஞான பீடமானது எந்த ஒரு கட்டணம் வசூலிக்காமல் சித்தர்களின் மெய்ஞான கோட்பாட்டினையும் நெறிமுறைகளையும் தகுதியானவர்களுக்கு மட்டும் இலவசமாகக் கற்றுத் தருகின்றது.

If everyone pursues spiritual development through his own effort and sincere purpose, he can pass through several levels and reach the level of achievement. Therefore, the level of spiritual development is based on the merit of each person and does not involve any monetary factors. Also, it is uncertain to say that those who set their sights on spiritual development can achieve it within a certain period of time. Rather it proves that one's growth is based on one's own efforts. That is why the Sri Agastiar Nyana Sakthi Peedam Malaysia teaches the true and ethics teachings of the Siddhas for free of charge and for those who truly deserve it.

bottom of page